ARTPER

foto


Definició de grup (IDIAP- J Gol)

Un grup de recerca és un conjunt de persones amb interessos comuns que desenvolupen una o més línies d'investigació en una àrea de coneixement determinada, i que poden demostrar el treball conjunt en algún projecte amb finançament extern i/o amb publicacions conjuntes. El grup ha de ser una estructura amb vocació de perdurabilitat i amb projecció de futur. A partir d'aquesta definició, l'IDIAP acredita 2 tipus de grup: el grup emergent i el grup consolidat.

Acreditació com a grup Emergent ARTPER

L'acreditació com a grup Emergent ARTPER es va obtenir el 2010

Membres del grup Emergent:

MT Alzamora Sas, Rosa Forés Raurell, José Miguel Baena, Pere Torán Monserrat, Guillem Pera Blanco, Anna Ruíz Comellas, Marta Sorribes Capdevila, Marisa Vicheto Capdevila, Mª Dolores Reina Rodríguez, Judith Alegre Basagaña, Judith Llussà Arboix, Magda Bundó Vidiella, Jordi Ingla Mas, Carles Albaladejo Blanco, Antonio Heras Tebar, Jordi Milozzi Berrocal, Maria Viozquez Meya, Begoña López Rodríguez, Amparo Sancho Perpiñan, Meritxell Vila Soler.

Objectius del grup en els tres propers anys

Es tracta, per tant, de promoure i consolidar la recerca en malalties cardiovasculars i concretament en arteriopatia perifèrica, orientada a la creació en aportar coneixements i evidències sobre la prevalença, l’etiologia i història natural, el procés diagnòstic i el maneig terapèutic a l’Atenció Primària; coneixement que permeti millorar l’atenció als pacients i l’optimització dels recursos disponibles.

Objectius:
· Consolidar un grup de recerca estable centrat en l’abordatge de l’arteriopatia perifèrica a l’Atenció Primària, a partir de les diverses iniciatives (en principi aïllades i ara coordinades) d’investigadors fetes fins ara. Així com mantenir un referent a cadascun dels equips d’Atenció primària participant en el projecte ARTPER. Els referents participaran en el redactat dels projectes, en la elaboració dels resultats i la difusió dels mateixos. També poden participar aportant idees o propostes a la línia de treball.
· Mantenir activa la cohort ARTPER.
· Conèixer els events vasculars que es poden desenvolupar a mig i llarg plaç en els pacients de l’estudi ARTPER.
· Per a finals del 2011, principis del 2012 (als 5 anys d’inici de l’estudi ARTPER) tenim previst iniciar un segon tall d’aquesta cohort per tal de conèixer la evolució dels subjectes afectes de malaltia arterial perifèrica i poder conèixer millor la seva epidemiologia. En aquest tall, aprofitaríem per estudiar marcadors biològics en aquest grup de pacients.
· Afavorir la col·laboració de la línia d’arteriopatia perifèrica amb d’altres estructures de recerca del sistema: grups col·laboratius, xarxes temàtiques, instituts de recerca (Institut de Neurociències de Can Ruti i IMIM).
· Realització de la tesi doctoral d’ Anna Ruíz sobre RELACIÓ ENTRE ACTIVITAT FÍSICA I L'ÍNDEX TURMELL BRAÇ a l’estudi ARTPER. Estudi epidemiològic poblacional.
· Realització d’ un subestudi sobre arteriopatia perifèrica i disfunció erèctil a l’estudi ARTPER.
· Realització d’ un estudi sobre RETINOPATIA com a marcador d’isquèmia silent.
· Millorar les habilitats metodològiques dels investigadors del grup per tal de seguir fent recerca en aquesta àrea i poder gestionar millor els projectes de recerca.
· Afavorir el desenvolupament de projectes de recerca compartits entre els diversos nivells assistencials en els Àmbits de l’àrea Metropolitana Nord i Barcelona Ciutat. En aquest sentit, recentment hi ha estudis que descriuen una major prevalença d’ events vasculars en pacients amb Esteatosi hepàtica no alcohòlica (ENHA). En la nostra unitat hi ha un grup molt consolidat dedicat a l’estudi de les malalties hepàtiques (GReMHep) i voldríem fer un estudi comparatiu entre els malalts amb EHNA i els malalts amb arteriopatia perifèrica de la possible influència de l’ ENHA sobre la patologia perifèrica vascular.
· Realització bianual de 1 taller sobre arteriopatia perifèrica per tal de formar nous professionals en la tècnica d’ Índex turmell-braç.
· Realització anual o bianual d’una Jornada sobre l’estudi ARTPER per tal de fer difusió entre els diferents membres del grup de la situació actual de l’estudi.
· Mantenir la docència en el “Curs d’introducció a la recerca en Atenció primària. Un estudi des de dintre”.
· Desenvolupar projectes de recerca competitius, amb capacitat per generar recursos per a la recerca a nivell local, en malaltia vascular perifèrica.
· Acreditació d’un grup consolidat sobre arteriopatia perifèrica. Grup d’estudi ARTPER.