ARTPER

foto

Estudi ASIA

Estudi ASIA

Estudi ASIA

Estudi ASIA

Objectius

Estudi ASIA

Diseny

Estudi ASIA

Mostras

Estudi ASIA

Seguiment

Estudi ASIA

Selecció

Estudi ASIA

Dades

Estudi ASIA

Dades

Estudi ASIA

Dades

Estudi ASIA

Dades

Estudi ASIA

Dades

Estudi ASIA

Dades

Estudi ASIA

Resultats Fase I

Estudi ASIA

Dades

Estudi ASIA

Dades

Estudi ASIA

Conclusions

Estudi ASIAEstudi ASIA: estudi poblacional per tal de conèixer la prevalença d’estenosi intracraneals, factors clínics associats, marcadors biològics i impacte pronòstic en la población mediterrànea de la cohort poblacional ARTPER