ARTPER

foto

Exposició a la contaminació ambiental

Exposició a la contaminació ambiental

Introducció

Exposició a la contaminació ambiental

Introducció

Exposició a la contaminació ambiental

Antecedents

Exposició a la contaminació ambiental

Antecedents

Exposició a la contaminació ambiental

Objectiu

Exposició a la contaminació ambiental

Material i Mètodes

Exposició a la contaminació ambiental

Àrea de l’estudi

Exposició a la contaminació ambiental

Material i Mètodes

Exposició a la contaminació ambiental

Material i Mètodes

Exposició a la contaminació ambiental

Material i Mètodes (Procés)

Exposició a la contaminació ambiental

ICC

Exposició a la contaminació ambiental

ICC

Exposició a la contaminació ambiental

ICC

Exposició a la contaminació ambiental

Resultats

Exposició a la contaminació ambiental

Resultats

Exposició a la contaminació ambiental

Resultats

Exposició a la contaminació ambiental

Resultats

Exposició a la contaminació ambiental

Resultats

Exposició a la contaminació ambiental

Resultats

Exposició a la contaminació ambiental

Limitacions

Exposició a la contaminació ambiental

Conclusions

Exposició a la contaminació ambientalInvestiga l’associació entre exposició a la contaminació ambiental i malaltia cardiovascular en la cohort poblacional ARTPER