ARTPER

foto

1. Aplicació del doppler portatil. Índex turmell-braç. 2009.

Institut Català de la Salut. Servei d’Atenció Primària.

Mataró – Maresme. Acreditat


OBJECTIU GENERAL:

· Adquirir habilitat practica en la utilització del doppler portàtil per la determinació de l’ Índex Turmell – Braç a l’ Atenció Primària.

OBJECTIU ESPECIFIC :

· Saber interpretar l’ ITB per el diagnòstic i maneig de l’ arteriopatia perifèrica.

CONTINGUTS :

· Aportacions des de la recerca.
· Concepte d’ ITB tècnica d’ exploració i interpretació de resultats.
· ITB com a factor pronòstic: l ‘estudi ARTPER.
· Maneig terapèutic de la síndrome d’ isquèmia crònica.
· Priorització de la tècnica.
· Criteris de derivació a l’ atenció especialitzada.
· Taller d’ habilitats pràctiques.

2. Aplicació del doppler portatil. Índex turmell-braç. 2010.

Institut Català de la Salut. Servei d’Atenció Primària.

Mataró - Maresme. Acreditat


OBJECTIU GENERAL:

· Adquirir habilitat practica en la utilització del doppler portàtil per la determinació de l’ Índex Turmell – Braç a l’ Atenció Primària.

OBJECTIU ESPECIFIC :

· Saber interpretar l’ ITB per el diagnòstic i maneig de l’ arteriopatia perifèrica.

CONTINGUTS :

Aportacions des de la recerca.
· Concepte d’ ITB tècnica d’ exploració i interpretació de resultats.
· ITB com a factor pronòstic: l ‘estudi ARTPER.
· Maneig terapèutic de la síndrome d’ isquèmia crònica.
· Priorització de la tècnica.
· Criteris de derivació a l’ atenció especialitzada.
· Taller d’ habilitats pràctiques.

3. I Jornada-Taller: Estudi ARTPER. 2008. Acreditat


OBJECTIUS :

· Difondre els resultats inicials de l´estudi ARTPER: prevalença d´Arteriopatia Perifèrica en població general.
· Difondre els primers resultats de la fase II: seguiment de cohorts i events cardiovasculars apareguts
· Formació en la tècnica de determinació de l’index dit / braç: Millorar habilitats en el diagnòstic de l’Arteriopatia Perifèrica.
· Consolidar la cohesió dels investigadors participant en l’estudi ARTPER

CONTINGUTS :

· Estudi ARTPER. Prevalença.
· Seguiment del events cardio i cerebrovasculars.
· Com gestionar i depurar una base de dades.
· Nous projectes i/o línies de col.laboració entre el Grup ARTPER , HERMES i l´IMIM.
· Resum de presentacions a congresos nacionals i internacionals. Beques obtingudes i publicacions.
· Taller tècnica dit/ braç per millorar habilitats en el diagnòstic de l’Arteriopatia Perifèrica.

4. II Jornada-Taller: Estudi ARTPER. 2010. Acreditat

OBJECTIUS :

· Difondre els resultats inicials de la fase II: seguiment de cohorts i events cardiovasculars apareguts en els primers 3 anys.
· Formació en mesura del risc cardiovascular.
· Consolidar la cohesió dels investigadors participants en l’estudi ARTPER.
· Segon tall ARTPER.

CONTINGUTS :

· Estudi ARTPER: Seguiment del events cardio i cerebrovasculars.
· Projectes de col.laboració entre el Grup ARTPER i l’Institut de Neurociències de Can Ruti i entre el Grup ARTPER i l´IMIM.
· Estudi ASIA.
· Estudi neuropsicològic en pacients de l´estudi ARTPER
· Estudi DARIOS.
· Exercici físic en la Cohort ARTPER.
· Contaminació ambiental en la Cohort ARTPER.
· Taller de risc cardiovascular.

5. Taula rodona al XXIX Congrés de la SEMFYC(Barcelona 2009) sobre:

· Evidencias clínicas de la patología arterial periférica como factor de riesgo cardiovascular.