ARTPER

foto

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

INTRODUCCIÓ

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

QÜESTIONARIS

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

VERSIÓ ESPANYOLA DEL QAFM

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

OBJECTIUS PRINCIPALS

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

MATERIAL I MÈTODES 1ª Fase

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

INTERVENCIONS PRINCIPALS 1ª Fase

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

VERSIÓ ESPANYOLA DEL QAFM

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

VERSIÓ ESPANYOLA DEL QAFM

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

VERSIÓ ESPANYOLA DEL QAFM

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

REDUCCIÓ DEL NOMBRE D’ÍTEMS

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

REDUCCIÓ DEL TEST

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

QÜESTIONARI REDUÏT

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

DESPESA ENERGÈTICA

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

INTENSITATS PER ACTIVITATS FÍSIQUES

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

RESULTATS

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

CARACTERÍSTIQES DE LA MOSTRA

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

CARACTERÍSTIQES DE LA MOSTRA

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

CARACTERÍSTIQES DE LA MOSTRA

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

COINCIDÈNCIES ENTRE ELS QÜESTIONARIS

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

PLÀ D’ANÀLISI

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

VALIDESA

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

VALIDESA

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

VALIDESA

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

FIABILITAT

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

FIABILITAT

Activitat Física i Arteropatia Perifèrica

Conclusions

Activitat Física i Arteropatia PerifèricaL'objectiu de l'estudi de d'Exercici Físic és:
· Elaborar i validar una versió reduïda de la versió espanyola del Qüestionari d'Activitat Física en el temps lliure de Minnesota (QAFM) i
· Relacionar la pràctica d'activitat física amb l'arteriopatia perifèrica i altres malalties i factors de risc cardiovasculars (Cohort ARTPER).