ARTPER

foto

Estudi ARTPER

Estudi ARTPER

Etiología

Estudi ARTPER

Objectius

Estudi ARTPER

Protocol General

Estudi ARTPER

Índex turmell-braç

Estudi ARTPER

Resultats Fase I

Estudi ARTPER

Resultats I

Estudi ARTPER

Resultats Fase I

Estudi ARTPER

Resultats

Estudi ARTPER

Resultats Fase I: Univariant

Estudi ARTPER

Resultats Fase I: Univariant

Estudi ARTPER

Resultats Fase I: Univariant

Estudi ARTPER

Resultats Fase I: Univariant

Estudi ARTPER

Resultats Fase I

Estudi ARTPER

Resultats Fase I

Estudi ARTPER

Resultats Fase I: Multivariant

Estudi ARTPER

Resultats Fase II

Estudi ARTPER

Resultats Fase II

Estudi ARTPER

Resultats Fase II

Estudi ARTPER

Resultats Fase II

Estudi ARTPER

Resultats Fase II

Estudi ARTPER

Resultats Fase II

Estudi ARTPER

Valor Predictiu ITB

Estudi ARTPER

Valor Predictiu ITB

Estudi ARTPER

Resultats Fase II

Estudi ARTPER

Conclusions I

Estudi ARTPER

Conclusions II

Estudi ARTPER

Conclusions III

Estudi ARTPERARTPER és un estudi poblacional multicèntric realitzat al Barcelonés Nord-Maresme i Barcelona Ciutat, amb 3786 subjectes. La prevalença d’arteriopatia perifèrica trobada ha estat del 7,6% i la prevalença de calcificació arterial del 6,2%. Un 81% dels subjectes amb Arteriopatia perifèrica no estaven diagnosticats prèviament. El risc cardiovascular determinat mitjançant REGICOR, Framingham i SCORE, era molt més alt en pacients amb arteriopatia. Els pacients amb arteriopatia respecte als sans, quadrupliquen el risc de mortalitat segons la taula de SCORE. Els pacients amb calcificació dupliquen el risc de mortalitat respecte a les persones sanes.