ARTPER

foto
Tesis Doctorals


· Prevalença de l’arteriopatia perifèrica i valor predictiu de les seves formes silents en relació a la morbi-mortalitat cardiovascular”. Tesi llegida 26/10/2010.
MT Alzamora (Doctorada). Dr Joan Rubiés-Prat (Director).

· Relació entre activitat física i l’índex turmell-braç a l’estudi ARTPER. Estudi epidemiològic poblacional.
Anna Ruíz Comellas (Doctoranda). Dr Xavier Mundet (Director). En curs.

· Dèficits cognitius en pacients amb factors de risc vascular, neuroimatge i variables clíniques.
Júlia Miralbell Blanch (Doctoranda). Dra Maria Mataró (Directora). En curs.

· Alteracions cognitives i de substància blanca associades a factors de risc vascular..
Juan José Soriano Raya (Doctorand). Dra Maria Mataró (Directora). En curs.

· Dèficits cognitius associats a aterosclerosi intracranial asimptomàtica.
Jorge López Olóriz (Doctorando). Dra Maria Mataró (Directora). En curso